โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 หมู่ 10 บ้านผ่านศึก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

โทร. 053-160173 E-mail ; contact@psk2.ac.th